CENNÍK

CENNÍK VÝKONOV

 • Názov... VŠZP/Union/Dôvera | Samoplatca
 • Vstupné komplexné vyšetrenie u dospelých 15€ | 30€
 • Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 15€ | 30€
 • Preventívna stomatologická prehliadka 0€ | 15€
 • Preventívna pedostomatologická prehliadka 0€ | 15€
 • Stomatologické vyšetrenie na vyžiadanie (fokusy) 10€ | 20€
 • Akútne ošetrenie 0€ | 10€
 • Akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín 50€ | 50€
 • RVG intraorálna snímka 5€ | 5€
 • RTG bitewing 1 strana 5€ | 5€
 • OPG snímka 15€ | 15€
 • Administratívny úkon 5€ | 5€
 • Skúška vitality zubov 5€ | 5€
 • Infiltračná, intraligamentárna anestézia 5€ | 5€
 • Konzultácia 10€ | 10€
 • Poplatok za nedostavenie sa na termín 30€ | 30€
 • Názov... VŠZP/Union/Dôvera | Samoplatca
 • Vstupná dentálna hygiena ( ultrazvuk, pieskovanie, kyretáž, inštruktáž) 50€ | 70€
 • Recall dentálna hygiena po 6.mesiacoch 40€ | 50€
 • Dentálna hygiena u detí do 13 rokov 20€ | 40€
 • Inštruktáž s dentálnymi pomôckami 10€ | 10€
 • Lokálna fluoridácia 0€ | 5€
 • Pieskovanie samostatne bez DH 15€ | 15€
 • Zubný šperk 20€ | 20€
 • Chemické ošetrenie parodontu 10€ | 10€
 • Kombinované bielenie(domáce+ambulantné) 250€ | 250€
 • Vyhotovenie dlahy na bielenie bez sady na bielenie 40€ | 40€
 • Domáce bielenie 150€ | 150€
 • Ambulantné bielenie 100€ | 100€
 • Názov... VŠZP/Union/Dôvera | Samoplatca
 • Fotokompozit – jedna plôška 30€ | 45€
 • Fotokompozit – dve plôšky 35€ | 60€
 • Fotokompozit – tri plôšky 40€ | 70€
 • Rekonštrukcia korunky zuba priama 50€ | 80€
 • Priama fotokompozitná fazeta 50€ | 80€
 • Dočastné ošetrenie zubného kazu 10€ | 20€
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu Biodentinom 20€ | 30€
 • Skloionomerná výplň – jedna plôška 15€ | 30€
 • Skloionomerná výplň – dve plôšky 20€ | 35€
 • Skloionomerná výplň – tri plôšky 25€ | 40€
 • Zábrus previslej výplne 5€ | 5€
 • Nasadenie kofferdamovej blany 10€ | 10€
 • Dlahovanie zubov- 1zub 30€ | 30€
 • Ošetrenie citlivých krčkov -1zub 5€ | 5€
 • Názov... VŠZP/Union/Dôvera | Samoplatca
 • Paliatívne endodontické ošetrenie – trepanácia 30€ | 50€
 • Odstránenie koreňovej výplne - reendodoncia - za každý kanálik 20€ | 20€
 • Odstránenie zalomeného koreňového nástroja 30€ | 30€
 • Definitívne endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba 50€ | 85€
 • Definitívne endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba 80€ | 150€
 • MTA – zaplnenie špičky širokého koreňa 20€ | 20€
 • FRC čap 40€ | 60€
 • Preendodontická dostavba zuba 20€ | 20€
 • Názov... VŠZP/Union/Dôvera | Samoplatca
 • Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa, Nadštandard 10€ | 10€
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa, Nadštandard 20€ | 20€
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa, Nadštandard 30€ | 30€
 • Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa, Nadštandard 40€ | 40€
 • Ošetrenie, kontrola po chirurgickom zákroku 10€ | 10€
 • Dekapsulácia zuba 10€ | 10€
 • Zastavenie poextrakčného krvácania 10€ | 10€
 • Chirurgické vyčistenie suchého lôžka 10€ | 15€
 • Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10€ | 15€
 • Gingivektómia 5€ | 5€
 • Lokálne ošetrenie gingívy | 5€ 5€
 • Zavedenie drénu 10€ | 10€
 • Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 5€ | 5€
 • Šitie extrakčnej rany 10€ | 10€
 • Názov... VŠZP/Union/Dôvera | Samoplatca
 • Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 30€ | 30€
 • Študijný model 15€ | 15€
 • Sňatie korunky 1 člen 5€ | 5€
 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 10€ | 10€
 • Kovokeramická korunka + medzičlen 220€ | 235€
 • Zirkónová korunka+ medzičlen 270€ | 290€
 • Individuálne vrstvenie keramiky 100€ | 100€
 • Estetické fazety keramické 300€ | 300€
 • Adhezívny mostík na sklenenom vlákne 200€ | 200€
 • Opätovné nacementovanie protetickej práce 15€ | 15€
 • Čiastočne snímateľná náhrada 230€ | 300€
 • Skeletovaná čiastočne snímateľná náhrada 250€ | 30€
 • Totálna náhrada 250€ | 300€
 • Odtlačok alginát 15€ | 15€
 • Odtlačok silikón 20€ | 20€
 • Rebazácia náhrady 60€ | 60€
 • Doplnenie chýbajúceho zuba do protézy 40€ | 40€
 • Ochranná dlaha pri bruxizme 50€ | 50€
 • Ochranna korunka zhotovená v laboratóriu 20€ | 20€
 • Názov... VŠZP/Union/Dôvera | Samoplatca
 • Ošetrenie kazu mliečneho zuba-1 plôška 10€ | 20€
 • Ošetrenie kazu mliečneho zuba-2/3 plôšky 15€ | 25€
 • Pečatenie fisúr-1zub 10€ | 15€
 • Ošetrenie koreň.kanálikov u detí 15€ | 20€
 • Pulpotómia 15€ | 20€
 • Pulpektómia 25€ | 30€
 • Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa 20€ | 20€
 • Definitívne ošetrenie koreň. kanálika 40€ | 50€